Skip to content

Lisättiin updateSelectedName ja updateItemName

varajala requested to merge varajala/fxexamples:listchooser-update into master

Lisättiin ListChooseriin updateSelectedName - metodi, jolla voi päivittää valitun komponentin nimen ListChoooserissa.

Tämä testattu pienellä testiohjelmalla, löytyy osoitteesta: https://gitlab.jyu.fi/varajala/listchooser-testing

Ongelmana oli aluksi se, että uusi nimi päivittyi vasta, kun uusi kohta valittiin tuosta ListChooserista. Tämän takia valittu indeksi asetetaan tuossa metodissa uudestaan. Näin nimi päivittyy heti ListChooseriin.

== EDIT 6.4.2021 ==

  • Lisättiin updateItemName - metodi, jolla voidaan päivittää minkä tahansa kentän nimi ListChooserissa.
  • Muutettiin updateSelectedName - metodin toteutus käyttämään updateItemNamea.
Edited by varajala

Merge request reports