Skip to content

Helppokäyttöinen CTreeView

moyamoha requested to merge moyamoha/fxexamples:ctreeview into master

Lisätty uusi javafx:in TreeView luokasta peritty helppokäyttöinen CTreeView. Javafx:in TreeView-komponentti on vaikeaa käsitellä, joten loin uuden päivitetyn puunäkymä-komponentin CTreeView, johon on helppo lisätä olioita sekä niiden vastaavia merkkijonoesityksiä. Esimerkki CTreeView:in käytöstä: https://gitlab.jyu.fi/moyamoha/ohj2/-/blob/tyo5/ht/src/fxPassreg/PassregGUIController.java

Edited by moyamoha

Merge request reports