checkutf8.py 2.65 KB
Newer Older
1
2
# -*- coding:utf-8; -*-
  
3
def check_utf8(s, oikea, makspisteet, binary=False):
4
5
6
7
8
9
10
11
  '''
  Testaa opiskelija antamaa binäärilukua: Onko se validi utf-8 binäärimuoto ja onko se sama kuin 'oikea'
  :param s: utf-8 binääriluku string:inä
  :param oikea: Oikea utf-8 string, esim. 'ä' tai Unicode koodipisteen arvo heksana, esim. '\u00F4'
  :param binary: tulostetaanko virhe utf-8 binäärinä (kun kysytään merkkejä, niin ei tulosteta oikeita merkkejä vaan bin esitys)
  :return: tehtävästä saadut pisteet, virheet (tai "" jos oikein)
  '''
  #print(oikea)
arjuvi's avatar
arjuvi committed
12
  # s = s.replace(" ", "").replace("\n", "") # Strip if someone give eg '10101110 10110101'
13
14
  s = re.sub(r'\s+', '', s) # remove (all) (white)spaces

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
  palaute_viesti = ""
  try:
    if not len(s) % 8 == 0:
      palaute_viesti += 'Bittiesi lukumäärä ' + str(len(s)) + ' ei ole kahdeksalla jaollinen.\n'
      return 0, palaute_viesti
    test = bytes.fromhex(hex(int(s,2))[2:].zfill(2)).decode('utf-8') # .zfill(2) varmistetaan että on 2 hexalukua
  except UnicodeDecodeError:
    palaute_viesti += 'Bitit eivät ole validia utf-8:aa'
    return 0, palaute_viesti
  except ValueError:
    palaute_viesti += 'Vastauksesi ei ollut binääriluku.'
    return 0, palaute_viesti
  points = 0
  if test == oikea:
    points = makspisteet
    palaute_viesti = "Oikein, täydet pisteet!\nVastauksesi utf-8 "
  else:
    palaute_viesti = "Väärin, vastauksesi utf-8 "
  if (binary):
    bina = ' '.join(str(bin(i)[2:].zfill(8)) for i in oikea.encode('utf-8')) # separate binaries to 8 bit groups, i.e. group by bytes
    bina = ''.join("\n" if i % 72 == 0 else char for i, char in enumerate(bina, 1)) # long binaries separated to groups of 8 bytes on one line (8 * 8 bits + 8 spaces = 72)
    palaute_viesti += "binäärinä on:\n" + bina
  else:
    palaute_viesti += "binääri tulostuu merkeiksi: " + test
  return points, palaute_viesti
40

41
if __name__ == '__main__':
42
  import sys
arjuvi's avatar
arjuvi committed
43
  import re
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
  try:
    p,v = check_utf8(open(sys.argv[1], 'r').read(), sys.argv[2], float(sys.argv[3]))
  #except FileNotFoundError: # voidaan käyttää myös tekstin tarkastamiseen, jolloin oikea vastaus annetaan binäärisenä ja parametrien järjestystä muutetaan
  except: # Napataan myös liian pitkä tiedostonimi error
    try:
      p,v = check_utf8(sys.argv[1], open(sys.argv[2], 'r').read(), float(sys.argv[3]), True)
    except FileNotFoundError:
      print('Tarkistin ei löydä tiedostoa, ilmoita virheestä opettajalle')
      exit()
  print('Pisteet: ' + str(p) + '\n')
  if v != '':
    print(v)